Biuro Rachunkowe

Minimum formalności, maksimum wygody

Innowacyjne rozwiązania

Dostęp do dokumentów 24h

Zaksiegowane dokumenty skanowane i dostępne do podglądu oraz wydruku na naszym serwerze.

Pełne bezpieczeństwo danych - najnowsza technologia i dostęp do konta zabezpieczony hasłem.

Dokumenty pogrupowane wg. dat i typów. Podgląd list płac i danych kadrowych pracowników.

 

Powidamianie SMS

Automatyczne powiadamianie SMS o terminach zapłaty zobowiązań.

 

Księgowość on-line:

możliwość przesyłania e-faktur lub zeskanowanych dokumentów. Oszczędz czas i pieniądze - wystarczy dostęp do internetu.

 

Archiwizacja dokumentów:

Kksięgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania finansowe powinny być przechowywane przez okres 5 lat. Listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty nalez przechowywać przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy.

Proponujjemy możliwość zeskanowania i zarchiwizowania dokumntów on-line - dostęp 24h, łatwe wyszukiwanie, oszczędność miejsca i czasu.