Biuro Rachunkowe

Minimum formalności, maksimum wygody

Księgowość

 

Rozliczanie dotacji unijnych
- prowadzenie księgowości finansowej,
- sporządzanie niezbędnych dokumentów i załączników


Księgowość fundacji i stowarzyszeń

- opracowanie polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dla Stowarzyszenia/Fundacji,
- prowadzenie księgowości finansowej,
- wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
- sporządzanie sprawozdań finansowych, włącznie z odpowiednimi załącznikami,
- sporządzanie raportów na wewnętrzne potrzeby Stowarzyszenia/Fundacji,
- reprezentowanie Stowarzyszenia/Fundacji w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych.

 

Karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany

- prowadzenie ewidencji przychód z podziałem na poszczególne stawki,

- prowadzenie ewidencji wyposażenia,

- prowadzenie rejestrów VAT,

- sporządzanie deklaracji podatkowych składanych do urzędu skarbowego.

 

Księga przychodów i rozchodów

- prowadzenie i przechowywanie Księgi Przychodów i Rozchodów,
- księgowanie zdarzeń gospodarczych z podziałem na źródła oraz kosztów uzyskania przychodów,
- ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
- przygotowywanie przelewów na zobowiązania,
- reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych.

 

Księgi rachunkowe

- opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb firmy,
- prowadzenie bieżącej księgowości finansowej,
- wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
- sporządzanie sprawozdań finansowych, włącznie z odpowiednimi załącznikami,
- sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
- sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych dotyczących gospodarczego rozwoju firmy
- przygotowywanie przelewów na zobowiązania,
- reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych.

 

Sporządzanie sprawozdań statystycznych

- sporządzanie sprawozdań statystycznych z dziedziny rachunkowo – księgowej,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych z dziedziny zatrudnienia,
- sporządzanie meldunków wg rodzajów działalności.

 

Przekształcenie ksiązki przychodów i rozchodów na pełne księgi

- przekształcenie firm dokonujących dobrowolnego wyboru zmiany ewidencji podatkowej z KPiR na pełne księgi,

- sporządzanie przekształcenia dla firm przekraczających wysokość obrotu wynikającego z przepisów prawnych,

- sporządzanie przekształcenia dla firm starających o dotację.